Zamierzenia na 2011

 • Zorganizowanie Laboratorium Treningu Twórczości-12 lutego-Kraków
 • Zorganizować Sesję Jubileuszową Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności- 18, 19, 20 listopada 2011 r.- Poznań- Wyższa Szkoła Zawodowa ” Kadry dla Europy”
 • Wydać pierwszy numer Rocznika PSK “Twórczość i Edukacja”
 • Wydać folder Stowarzyszenia
 • Realizować autorskie projekty członków PSK, dotyczące rozwijania kreatywności w różnych obszarach, szczególnie w szkołach i przedszkolach
 • Założyć konto PSK na Facebooku( już założone!)
 • Stworzyć bazę danych adresowych członków PSK
 • Objąć patronatem, bądź przyjąć partnerstwo w realizacji projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym, proponowanych zarówno przez organizacje, instytucje jak i indywidualne osoby.
 • Zaplanować zebrania Zarządu- w zależności od potrzeb, jednak co najmniej 4 razy w roku, zwoływać Walne Zebranie- raz w roku
 • Zorganizować Popas wakacyjny
 • Szukać ciekawych przedsięwzięć i ludzi i dzielić się informacjami o nich

W imieniu Zarządu Głównego PSK Anna Przybylska- Prezes