Zamierzenia na 2012

Zamierzenia PSK na rok 2012

  1. Kontynuacja podjętych przez trenerów PSK zadań (zajęcia z kreatywności dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz seminaria z kreatywności dla nauczycieli) realizowanych w ramach projektu CENTRA TALENTU i KARIERY współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  2. Przygotowanie merytoryczne i organizacyjne programu Letniej Szkoły Kreatywności dla uczniów szkół podstawowych ze Szkół Startu do Kariery, uczestniczących w projekcie pn. “Mazowieckie Centra Talentu i Kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(realizacja: sierpień’12)
  3. Opracowanie strategii realizacji zadań w projekcie międzynarodowym organizowanym przez British Council pn. “KREATYWNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SZKOŁACH” i opracowanie harmonogramu przedsięwzięć, m.in. zorganizowanie międzynarodowej konferencji( British Council i PSK), która odbędzie się w Krakowie 21 września 2012 roku.
  4. Prace nad publikacją po konferencji naukowo-metodycznej PSK, która odbyła się w Poznaniu w listopadzie 2011
  5. Obejmowanie patronatem PSK przedsięwzięć krzewiących idee kreatywnego myślenia i działania