Zamierzenia na 2013

Zamierzenia PSK na rok 2013

 1. Kontynuacja podjętych przez trenerów PSK zadań (zajęcia z kreatywności dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz seminaria z kreatywności dla nauczycieli) realizowanych w ramach projektu CENTRA TALENTU i KARIERY współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 2. Przygotowanie merytoryczne i organizacyjne nowego programu Letniej Szkoły Kreatywności dla uczniów szkół podstawowych ze Szkół Startu do Kariery, uczestniczących w projekcie pn. “Mazowieckie Centra Talentu i Kariery”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki(przewidywana realizacja: sierpień’13)
 3. Opracowanie strategii realizacji zadań w CENTRES – Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji – projekcie międzynarodowym organizowanym przez British Council. Opracowanie harmonogramu przedsięwzięć:
  • opracowanie dokumentacji niezbędnej dla dokonania naboru do udziału w projekcie oraz pakietów informacyjnych dla szkół
  • IV-VI’13- nabór szkół do projektu CENTRES poprzez nadesłanie deklaracji uczestnictwa
  • VIII-IX’13- stworzenie listy szkół biorących udział w projekcie CENTRES z terenu całej Polski
  • IX’13- warsztaty dla nauczycieli/opiekunów grup uczniowskich
  • IX- XII’13 realizacja projektów uczniowskich w lokalnych społecznościach
 4. Udział w kolejnych spotkaniach partnerskich: styczeń’13- Londyn, maj’13- Tallin, listopad’13- Helsinki
 5. Prace nad publikacją po konferencji naukowo-metodycznej PSK, która odbyła się w Poznaniu w listopadzie 2011 oraz kontynuacja prac nad powstaniem Rocznika PSK
 6. Podjęcie czynności pomocnych w organizacji uroczystości Jubileuszowych Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem – szkoły, której koncepcję opracowała i wdrożyła Członkini PSK, Lidia Długołęcka- Pinkwart a opieką naukową objął Prezes Honorowy Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności- Prof. K. J. Szmidt. Sponsorowane wydanie przez PSK książki autorstwa L. Długołęckiej- Pinkwart pt. ” Portrety z dwudziestolecia”
 7. Obejmowanie patronatem PSK przedsięwzięć krzewiących idee kreatywnego myślenia i działania – koncert z okazji Jubileuszu 20-lecia Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem
 8. Zorganizowanie cyklicznych warsztatów w ramach Laboratorium Treningu Twórczości(czerwiec lub wrzesień’13)- dokładny termin i miejsce zostanie ustalone i podane do wiadomości
 9. Zebranie Zarządu PSK- maj/czerwiec’13