ZAPISKI ZE STAREJ KRONIKI PSK

2004-03-16

W dniach 9-11 marca br odbył się w Warszawie I Kongres Edukacyjny, zorganizowany przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Impreza wielka, bo uczestniczyło w niej ponad 2500 nauczycieli, doradców metodycznych, dyrektorów szkół i konsultantów z całej Polski. Przemawiał Pan Prezydent, wykłady plenarne wygłosił prof. J. Potworski z Anglii, dr hab. M. Środa z UW (mówiła o ważnej roli myślenia filozoficznego w edukacji), zaś dyrektor CODN M. Sielatycki pokazywał, co nam trzeba robić, żeby znaleźć się w Europie. W sekcji wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, oprócz prof. A. Brzezińskiej i prof. J. Haniszowej, byli widoczni ludzie PSK: dla prawie 500 uczestników wykład “Jak rozwijać twórczość dzieci w świecie nadmiaru, zgiełku i braku smaku?” wygłosili Krzysztof J. Szmidt i Jolanta Bonar z UŁ. Były gromkie brawa! Wśród tylu uczestników zobaczyliśmy też innych członków PSK: Dorotę Wiśniewską ze Zduńskiej Woli, Janusza Ziarnika z Dobronia, Dorotę Kuleszę z Niepołomic, Iwonę Szmidt z Łasku, Danutę Grulę z Dęblina. Jak wynika z obserwacji niesystematycznej, z całego Kongresu (noclegi w Hotelu “Forum”!!!!) nauczycielom najbardziej podobało się przedstawienie “Kotów” w Teatrze Muzycznym “Roma” (rzeczywiście rewelacja!). Zdecydowanie mniej podobał się koncert z okazji 35-lecia istnienia Orderu Uśmiechu, który przypominał dawne koncerty typu “Partia z narodem (dziećmi, włókniarkami itd.)”, a to przez reminiscencje: Sala Kongresowa, premier M., zespół “Gawęda” z uśmiechniętymi uśmiechem nr 6 dziećmi, Majka Jeżowska. I tylko goździków zabrakło.
Duże brawa dla WSiP i organizatorów za ogromną pracę!
KJSZ
P.S. O niektórych uczestnikach świadczy posłyszana w czasie ostatniego obiadu (Hotel “Forum”) uwaga: na pytanie koleżanki “Jak podobały ci się wykłady?”, jedna z uczestniczek o wyglądzie dyrektorki szkoły z małego miasta odpowiedziała: “Ja tam starałam się żadnych wykładów nie słuchać!”. To po co w takim razie przyjechała?


2003-03-07

W Krakowie rusza kolejna edycja kursu “Porządek i Przygoda”!!! Po długich staranich dopięliśmy swego i grupa nowych osób będzie miała możliwość zapoznania się z proponowanymi w pakiecie metodami pracy. Pierwszy zjazd już 14 marca. mamy ostatnie wolne miejsca! warto dodać, że to z kursów “Porządku i Przygody” pojawiło się najwięcej aktywnych członków PSK :-)


2003-01-11

Od początku maja 2002 roku trwają warsztaty “Przygody z klasą”, a więc nowego programu nauczania zintegrowanego, który powstaje we WSiP-ie. Pamiętacie, że współautorami pakietu są członkowie PSK: dr Jolanta Bonar, Elżbieta Tąpała, Anna Pregler i dr Krzysztof J. Szmidt – wszyscy pilnują, by sprawy twórcze miały ważne miejsce w programie. Warsztaty odbyły się już w Warszawie, Krakowie (organizują je “nasi” ludzie z “Kangura”), Łodzi, Gdańsku i Poznaniu. Moduł “Pedagogika działań twórczych” prowadzili i prowadzą: Joasia Ligęza, Dorota Wiśniewska, Elżbieta Tąpała, Jola Bonar i Janusz Ziarnik. Wszystkich naszych członków związanych z nauczaniem początkowym, którzy chcieliby uczestniczyć w takim warsztacie i w ogóle więcej dowiedzieć się o samym pakiecie “Przygoda z klasą”, a może zorganizować na swoim terenie taki warsztat, prosimy o kontakt z Panem Rafałem Lewickim, szefem Działu Promocji WSiP – tel. 0 603 873 711, e-mail: rafal_lewicki@wsip.com.pl.


2003-01-11

W marcu zakończył się kurs “Porządek i Przygoda” prowadzony dla członków warszawskiego oddziału KLANZY. Zajęcia prowadzili m.in.: Paweł Kasprzyk, Witold Ligęza, Krzysztof J. Szmidt. Podobny kurs zakończył się też w Krakowie, w siedzibie PSK.


2003-01-11

W dniach 7-8 maja br. w Akademii Pedagogiki Specjalnej, obchodzącej 80-lecie istnienia, odbyła się konferencja ph. “Twórczość – wyzwania XXI wieku”. Organizatorem byli studenci z Koła Naukowego Psychopedagogiki Kreatywności, wspierani przez profesora Witolda Dobrołowicza i władze uczelni.. Konferencja miała uroczysty charakter, a studenci pod wodzą Aleksandry Niedźwiedzkiej i Elizy Dombrowskiej, spisali się świetnie! PSK objęło konferencję honorowym patronatem, co było widać na plakatach i w programie, a także na sali konferencyjnej (zauważyliśmy wielu członków PSK, najbardziej wytrwała była Magda Ciechańska). Wykłady wygłosili m.in.: prof. Julian Radziewicz (Warunki podejmowania decyzji innowacyjnych), prof. Andrzej Góralski (Twórczość jako dążenie do mistrzostwa), prof. Piotr Węgleński (Czy talent można dziedziczyć?), prof. Ryszard Łukaszewicz (W osiemdziesiąt światów dookoła edukacji), prof. Witold Dobrołowicz (Bariery psychiczne i psychospołeczne w twórczości), prof. Wiesława Limont (Problem twórczości w cyklu życia), prof. Lidia Chmielewska (Warunki twórczości plastycznej dziecka), dr Krzysztof J. Szmidt (Czy twórczość można zmierzyć? Spory wokół psychometrycznych metod badań twórczości). Były również warsztaty twórczości, pokazy wytworów artystycznych i kiermasz książek.


2003-01-11

W dniach 17-19 października br. odbyła się w Łodzi II Międzynarodowa Konferencja “Edukacja Alternatywna”. Sekcja IV, zatytułowana “Uczeń mądry, twórczy, zaradny – alternatywne metody kształcenia”, wydawała się być opanowana przez członków PSK. Przewodniczyli jej dr Jolanta Bonar i dr Krzysztof J. Szmidt, którzy wygłosili też referaty. Oprócz nich głos zabrali Janusz Ziarnik, Witold Ligęza i Krzysztof T. Piotrowski oraz wielu innych badaczy twórczości uczniów.


2003-01-11

SESJA WARSZTATOWA W ZAKOPANEM 18 19 20 października 2002

W dniach od 18 do 20 października 2002 roku, w Zakopanem odbyła się II Sesja Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Tym razem spotkanie w bardziej kameralnym gronie około 40 osób, ale w przeciwieństwie do I Sesji w Krakowie (ponad 100 osób), było przezna-czone tylko dla członków PSK i osób przez nie rekomendowanych.
Mieszkaliśmy w bardzo gościnnym Ośrodku Wypoczynkowym “Jaskółka” przy ulicy Piaseckiego 16. Warsztaty odbywały się w Pań-stwowej Podstawowej Szkole Artystycznej, ul. Sienkiewicza 12 – oba obiekty dzielił jedynie potok Bystry, a do Krupówek było tylko ok. 10 minut piechotą!
Co najlepiej pamiętam? Z całą pewnością atmosferę naszego spotkania. To wspaniałe, że większość z Nas już się zna (ewentualne “zaległości” można było odrobić na spotkaniu integracyjnym i bankie-cie). I chyba wszystkim jest miło, gdy widzimy wokół siebie ludzi, którzy wiedzą po co przyjechali, którzy są zmotywowani do działania.
W czasie Sesji odbyły się edycje warsztatów:
– FILOZOFOWANIE Z DZIEĆMI ( prow. Anna Buła)
– METODA PROJEKTÓW W ROZWIJANIU POSTAW TWÓRCZYCH MŁODZIEŻY (prow. Agnieszka Mikina)
– METODY TWÓRCZEGO MYŚLENIA W PRACY Z MENADŻERAMI ( prow. Paweł Kasprzyk)
– WARSZTATY LITERACKIE ( prow. Maciej Pinkwart)
W sobotę rano krótki wykład powiedział Nasz Prezes Krzysztof J. Szmidt, a w niedzielę o swoich badaniach nad twórczością opowiadał autor niniejszej notki. Był też czas na spotkania towarzyskie.
I była … gra terenowa po Zakopanem. Przyjemna, niezbyt mę-cząca (wbrew nazwie) zabawa, której uwieńczeniem były pokazy zreali-zowanych zadań na bankiecie. Gra niektórym dostarczyła niezapomnia-nych wrażeń. Pod Krokwią spotkali Adama Małysza (jak ktoś nie wie-rzy, to niech szuka zdjęć w internecie, a Zarząd PSK “nie potwierdza, ani nie zaprzecza” pogłoskom, że miał w tej przygodzie swój udział).
Na bankiecie bawiliśmy się do późnej nocy, atrakcją były spon-taniczne występy artystyczne, taniec twórczy – mniej lub bardziej trady-cyjny, walka Prezesa z V-ce o autograf Małysza.
Z tego co wiem, na Sesji można się było nauczyć wielu rzeczy. Ale ja cieszę się najbardziej ze wspaniałych wspomnień – nikt nam ich nie zabierze. I myślę, że wystarczą nam do kolejnego spotkania na III Sesji PSK. Tylko pamiętajcie o wygodnych strojach na imprezę!
Wspominał Witold Ligęza.