ZARZĄD POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KREATYWNOŚCI

Kadencja 2017-2021

Prezes Zarządu: mgr Anna Przybylskaanna.przybylska@p-s-k.pl

Mgr Anna Przybylska, nauczyciel dyplomowany, instruktor zajęć plastycznych (dzieci, młodzież, dorośli), superwizor treningu twórczości. Prowadzi zajęcia na uczelniach. Maluje i publikuje.
Czytaj więcej >>


Wiceprezes: mgr Ewa Bodnar – ewabodnar@poczta.onet.pl 

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna, studiów podyplomowych Psychopedagogika Kreatywności na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Na stałe zatrudniona jako pedagog – terapeuta w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stargardzie. W przeszłości choreograf w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie. Superwizorka treningu twórczości PSK.

Czytaj więcej >>


Sekretarz Zarządu: mgr Dorota Kulesza – Tałan – dorota.kulesza@p-s-k.pl

Polonistka, edukatorka, trenerka, pedagog twórczości i superwizor treningu twórczości PSK. Obecnie  dyrektorka Gimnazjum Niepublicznego im. ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim i pracownik Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagielońskiego. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
Czytaj więcej >>


Członek Zarządu – skarbnik – dr Monika Just – monika.just@tlen.pl

Pedagog, dydaktyk, trener twórczości, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Ze studentami kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Społecznej Akademii Nauk oraz Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi zgłębia wiedzę z zakresu metodyk przedmiotów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz psychodydaktyki twórczości.
Czytaj więcej >>


Członek Zarządu: mgr Joanna Brzezińska jbrzezinska@o2.pl

Plastyczka, instruktorka grafiki warsztatowej, arteterapeutka, nauczycielka dyplomowana, trenerka treningów twórczości, animatorka rozwoju podmiotowości.

Czytaj więcej >>Komisja Rewizyjna – przewodniczący Jacek Goncerzewiczjacek.goncerzewicz@p-s-k.pl

Jacek Goncerzewicz, z wykształcenia i z zamiłowania elektronik oraz informatyk, członek Stowarzyszenia Inżynierów Polskich, Polskiej Izby Systemów Alarmowych i PSK.
Czytaj więcej >>


Komisja Rewizyjna – mgr Lidia Długołęcka-Pinkwart – muzyka34@gmail.com

Lidia Długołęcka-Pinkwart jest wieloletnią nauczycielką muzyki i dyrektorem szkól artystycznych w Zakopanem i Popradzie. Tworzy i publikuje. Działa w organizacjach muzycznych.
Czytaj więcej >>


Komisja Rewizyjna – prof. Janina Uszyńska-Jarmoc – janinus@interia.pl

Pracuje w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości.
Czytaj więcej >>