ZARZĄD POLSKIEGO STOWARZYSZENIA KREATYWNOŚCI

Prezes Zarządu: Anna Przybylskaanna.przybylska@p-s-k.pl

Mgr Anna Przybylska, nauczyciel dyplomowany, instruktor zajęć plastycznych (dzieci, młodzież, dorośli), superwizor treningu twórczości. Prowadzi zajęcia na uczelniach. Maluje i publikuje.
Czytaj więcej >>


Wiceprezes: mgr Lidia Długołęcka-Pinkwart – rafa34@onet.eu

Lidia Długołęcka-Pinkwart jest wieloletnią nauczycielką muzyki i dyrektorem szkól artystycznych w Zakopanem i Popradzie. Tworzy i publikuje. Działa w organizacjach muzycznych.
Czytaj więcej >>


Sekretarz Zarządu: mgr Dorota Kulesza – dorota.kulesza@p-s-k.pl

Polonistka, edukatorka, trenerka, pedagog twórczości i superwizor treningu twórczości PSK. Obecnie  dyrektorka Gimnazjum Niepublicznego im. ks. Jana Twardowskiego w Zabierzowie Bocheńskim i pracownik Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagielońskiego. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.
Czytaj więcej >>


Członek Zarządu ds. naukowych: prof. Janina Uszyńska-Jarmoc – janinus@interia.pl

Pracuje w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości.
Czytaj więcej >>


Członek Zarządu ds. naukowych: dr Kamila Witerska

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Twórczości Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki uzyskała na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Wykorzystuje dramę, teatr, muzykę, sztukę, fotografię jako medium, nośnik informacji i środek komunikacji pomiędzy ludźmi, formę wyrażania siebie i metodę kształcenia.
Czytaj więcej >>


Członek Zarządu ds. PR i informatyzacji: Piotr Tałanpiotr.talan@gmail.com

Z wykształcenia fizyk, wieloletni dyrektor szkoły,obecnie edukator, trener. Pracownik Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Miłośnik teatru, ogrodów i mediów elektronicznych.


Członek Zarządu: prof. Krzysztof J. Szmidt kjszmidt@wp.pl

Prof. Krzysztof J. Szmidt – kierownik Zakładu Pedagogiki Twórczości w Katedrze Badań Edukacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego , profesor w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Czytaj więcej >>


Komisja Rewizyjna – przewodniczący Jacek Goncerzewiczjacek.goncerzewicz@p-s-k.pl

Jacek Goncerzewicz, z wykształcenia i z zamiłowania elektronik oraz informatyk, członek Stowarzyszenia Inżynierów Polskich, Polskiej Izby Systemów Alarmowych i PSK.
Czytaj więcej >>


Komisja Rewizyjna – Monika Just

Pedagog, dydaktyk, trener twórczości, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Ze studentami kierunków pedagogicznych Uniwersytetu Łódzkiego, Społecznej Akademii Nauk oraz Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi zgłębia wiedzę z zakresu metodyk przedmiotów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz psychodydaktyki twórczości.
Czytaj więcej >>