Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do psychologii pozytywnej

Ze wstępu:
“Książka Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej powstała jako projekt teoretyczno-badawczy, integrujący pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego, wywodzących się z Zakładu Pedagogiki Twórczości oraz Zakładu Edukacji Artystycznej, oraz jedną z twórczych studentek – absolwentek pedagogiki animacji społeczno-kulturalnej. Naszym zamiarem było naszkicowanie, na podstawie wiedzy teoretycznej i wyników badań własnych, podstawowych zagadnień dla konstruowanej tu pedagogiki pozytywnej – rozumianej jako dziedzina pedagogiki twórczości i zdolności, koncentrująca się na problemach zasobów i dobrostanu człowieka. Wychodzimy bowiem z założenia, iż najwyższa pora wyrównać proporcje w badaniach pedagogicznych i rozważaniach teoretycznych pomiędzy pedagogiką braku i niedostatku a pedagogiką rozwoju i wzrostu. Postulujemy większe skoncentrowanie uwagi na zdrowiu, zdolnościach, talencie, mądrości, twórczości oraz innych cnotach i zasobach rozwojowych człowieka, podobnie jak miało to miejsce w psychologii pozytywnej. (…)

Książka jest pierwszą próbą namysłu nad problematyką pedagogiki pozytywnej (rozwoju), choć poszczególne tematy opisywane przez jej autorów nie są nowe i mają już bogatą literaturę przedmiotu. Proponujemy tu jednak nowe, zredefiniowane spojrzenie na te tematy – nie jako marginesowe zagadnienia głównego nurtu pedagogiki zajętej kompensacją i deficytami, ale jako osiowe dylematy przyszłej pedagogiki zajętej zdolnościami, kreatywnością i dobrym życiem. Nie mamy bowiem wątpliwości, że taka pedagogika wkrótce się rozwinie w nowy, ważny nurt naukowy współczesnej pedagogiki”.

Słowo wstępne K. J. Szmidt, M. Modrzejewska-Świgulska
Wprowadzenie
1. K.J. Szmidt – Pedagogika pozytywna: twórczość – zdolności – mądrość zespolone
I. Twórczość jako zasób wspierający dobrostan ludzki
Aleksandra Chmielińska – Twórczość “tych, którzy czują więcej”
Monika Modrzejewska-Świgulska – Twórczość codzienna jako zasób wspierający dobrostan ludzi
II. Formy edukacji stymulujące twórczość dziecka
Aleksandra Wodzyńska – Szkoła wspierająca twórczość. Studium przypadku Priory School w Wielkiej Brytanii
Magdalena Sasin – Słuchanie – odtwarzanie – tworzenie zintegrowane, czyli
o rozwijaniu zdolności muzycznych dzieci najmłodszych
III. Zdolności – uzdolnienia – talent
Joanna Okołowicz – Talent czy dar? Kontrowersje teoretyczne i empiryczne wokół zjawiska talentu

Książka ta rozpoczyna serię Wydawnictwa UŁ “Twórczość i Edukacja”.
Serdecznie polecamy!

K. J. Szmidt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *