Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych

Polecam pracę zbiorową pod redakcją m.in. prof. Wiesławy Limont, poświęconą uczniom zdolnym. Wbrew podtytułowi, jest to raczej zbiór tekstów naukowych, dotyczących różnych aspektów zdolności, niż poradnik pedagogiczny. Polecam szczególnie tekst prof. Klausa Urbana, współtwórcy znanego testu myślenia twórczego, który rozwija swój model komponentowy twórczości o pedagogiczną teorię tzw. “Odpowiedzialnej Kreatointeligencji”. Chciałbym nieskromnie zarekomendować również swój tekst pt. “Twórczy Zachód. Twórcza Polska?”, w którym uzasadniam opinię o nietwórczych Polakach i przybliżam badania Charlesa Murraya o bardzo twórczej Europie i nietwórczym Wschodzie.
Książkę tę, wydaną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, można pozyskać nieodpłatnie zamawiając ją na stronie:

http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_content&view=article&id=2295:wysyka-poradnikow-zdolni-w-szkole-i-jak-pracowa-ze-zdolnymi&catid=120:efs-uczen-zdolny-aktualnoci&Itemid=1353&Itemid=1353

Wydawca tak rekomenduje tę publikację:

W poradniku znajdzie Czytelnik zarówno informacje związane z najnowszymi badaniami i koncepcjami zdolności i twórczości, jak również przykłady dobrych praktyk w kształceniu uczniów zdolnych. W rozdziale pierwszym zatytułowanym Psychologiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju uczniów zdolnych przedstawiono psychospołeczny kontekst rozwoju uczniów zdolnych, między innymi wpływ czynników osobowościowych, rolę nauczyciela, znaczenia uregulowań prawnych. Rozdział drugi zatytułowany Dobre praktyki psychoedukacji i kształcenia uczniów zdolnych obejmuje cztery artykuły związane z doświadczeniami psychologów i nauczycieli w pracy z uczniami zdolnymi. W rozdziale trzecim poradnika zatytułowanym Zdolności twórcze uczniów jako ważny komponent rozwoju uzdolnień skoncentrowano się na ważnym elemencie w strukturze zdolności, jakim są uzdolnienia twórcze. Rozdział czwarty nosi tytuł Rozwijanie potencjału uczniów uzdolnionych kierunkowo i autorzy omawiają w nim wybrane aspekty specyficznych uzdolnień. (prof. dr hab. Wiesława Limont, fragment ze wstępu do poradnika)

K.J. Szmidt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *