Zebranie sprawozdawczo-wyborcze PSK

W dniu 9 listopada odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.

W imieniu ustępującego Zarządu zostały przedstawione sprawozdania:

– merytoryczne  (Anna Przybylska, prezes Zarządu)

– finansowe  (Jacek Goncerzewicz, skarbnik Zarządu)

– Komisji Naukowej (Krzysztof J. Szmidt, Janina Uszyńska – Jarmoc, członkowie Zarządu)

– realizacji projektu CENTRES (Monika Modrzejewska-Świgulska, sekretarz Zarządu, Dorota Kulesza, członek Zarządu)

– Komisji Rewizyjnej (Iwona Szmidt, przewodnicząca KR)

Po przedstawieniu sprawozdań, Anna Przybylska podziękowała ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej za pracę w minionej kadencji.

W uznaniu kompetencji  i po spełnieniu warunków zawartych w Regulaminie Licencyjnym PSK , prezes Anna Przybylska wręczyła trzem osobom, długoletnim członkom stowarzyszenia licencje trenerskie  Superwizora Treningu Twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.

Licencje otrzymały: prof. Janina Uszyńskaj- Jarmoc, Lidia Długołęcka- Pinkwart i  Dorota Kulesza.

W związku z budową nowej strony internetowej i zwiększoną potrzebą administrowania technicznego i merytorycznego witryną zdecydowano się na zmianę administratora.  W tej sytuacji dyplom podziękowania za wieloletnią pracę nad stroną PSK otrzymał Edward Domagalik, członek PSK.

Po przedstawieniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej, jej przewodnicząca, Iwona Szmidt, zwróciła się do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Zarządowi absolutorium. Absolutorium takie Zarząd otrzymał.

W drugiej części zebrania wybrano nowy skład Zarządu, który po ukonstytuowaniu się wygląda następująco:

Anna Przybylska, prezes Zarządu

Lidia Długołęcka- Pinkwart, wiceprezes Zarządu

Dorota Kulesza, sekretarz Zarządu

Janina Uszyńska- Jarmoc, członek Zarządu ds. naukowych

Kamila Witerska, członek Zarządu ds. naukowych

Piotr Tałan, członek Zarządu ds. PR oraz informatyzacji

Komisja Rewizyjna:

Jacek Goncerzewicz, przewodniczący KR

Monika Just, członek KR

Polskie Stowarzyszenie Kreatywności stało się płaszczyzną inspirujących doświadczeń, nowych przyjaźni, wyzwań. Stąd dla Założycieli stowarzyszenia  czujemy szczerą wdzięczność za to, że możemy dla PSK, w  PSK i dzięki PSK zdobywać wiedzę, doświadczenia, budować relacje przyjaźni i koleżeństwa.

Szczególną wdzięczność kierujemy do prof. K. J. Szmidta, Prezesa Honorowego PSK za Jego stałe wsparcie naukowe, sugestie w zakresie doboru literatury, którą przynajmniej członkowie stowarzyszenia oraz wszyscy zaglądający na stronę, poznać powinni. Recenzje oraz wszelkie wsparcie Profesora jest dla nas bezcenne.

                           Dziękujemy za „ dotychczas” i prosimy o „dalej”.

Dziękujemy Walnemu Zgromadzeniu za obdarzenie nas zaufaniem, postaramy się nie zawieść Waszych oczekiwań i zrobić jak najwięcej dla rozwoju stowarzyszenia. Każdy z nas jest mocno zapracowany, dlatego dodatkowa głowa i każda ręka chętna do współpracy jest mile widziana.

Przed Zarządem stoją nowe wyzwania nie tylko w zakresie kontynuacji rozpoczętych działań, ale także w zakresie propozycji nowych kierunków rozwoju Stowarzyszenia.

Zgłaszajcie, co chcielibyście, aby w PSK się podziało. Propozycje nowego Zarządu na najbliższy rok, przedstawimy w ciągu nadchodzących kilku dni.

 

Z pozdrowieniem

w imieniu Zarządu

Anna Przybylska, prezes Zarządu