Banner Shadow

Manifest PSK

Cele PSK

Stanowiska

O nas

Nasze stowarzyszenie istnieje od sierpnia 2000 roku jako organizacja integrująca przedstawicieli różnych zawodów, których łączy profesjonalne podejście do kreatywnego rozwiązywania problemów i zainteresowanych rozwijaniem potencjału twórczego człowieka.
Pomysł powstał wśród absolwentów Psychopedagogiki Kreatywności w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej (obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej) w Warszawie, UMK, UMCS oraz uczestników kursów dla realizatorów programu „Porządek i Przygoda. Lekcje twórczości” i „Żywioły. Lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym”. Do tego grona należy zaliczyć także pracowników naukowych z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej z Warszawy oraz Akademii Pedagogicznej z Krakowa.
Efektami działania PSK są warsztaty, sesje i konferencje naukowe, programy edukacyjne oraz publikacje książkowe zbierające, podsumowujące, propagujące (do wyboru) wiedzę naukową i doświadczenia członków PSK i naukowców zajmujących się problematyką twórczości. Powstały też materiały i szkolenia wspierające wdrażanie kompetencji uniwersalnych (kreatywność, innowacyjność, rozwiązywanie problemów) w edukacji.

Ewa Bodnar (sierpień 2020)

 • About Us Gallery
 • Popas w Malinowym Chruśniaku
 • About Us Gallery
 • About Us Gallery
 • About Us Gallery
 • About Us Gallery
 • About Us Gallery
 • About Us Gallery
 • About Us Gallery

Członkostwo w PSK

Członkiem PSK może zostać każdy, komu bliska jest idea twórczego życia oraz kto ma w sobie gotowość do zarażania twórczym działaniem innych.

Tworzymy wspólnotę osób dzielących się wiedzą i doświadczeniem. Przygotowujemy wydarzenia, konstruujemy programy szkoleń, warsztatów, opracowujemy projekty. Z zasobów tych korzystają nauczyciele, pracownicy naukowi, rodzice oraz osoby pracujące w obszarze psychopedagogiki twórczości.

Nasi członkowie opłacają składki, pracują na rzecz stowarzyszenia i korzystają z różnych form proponowanych przez PSK (m.in. Laboratoria Treningu Twórczości, Wakacyjne Laboratorium Twórczości) na preferencyjnych warunkach. 🙂

Nasza oferta

Odzyskujemy sprawność strony po awarii ale już wkrótce otworzymy sklepik z kreatywnymi materiałami. Wiele z nich jest bezpłatnych.

Wydarzenia naukowe

Organizujemy wydarzenia w których biorą udział badacze kreatywności i pobliskich zjawisk, którzy dzielą się aktualnym stanem wiedzy.

Edukacja kreatywna

Prowadzimy warsztaty rozwijające kreatywność ich uczestników, pozwalające “na sobie” poznać techniki i metodykę edukacji kreatywnej.

Materiały dla edukacji

Przygotowujemy i polecamy narzędzia do pracy dla nauczycieli i wychowawców zajmujących się pedagogiką twórczości.

Patronat i certyfikacja

Wspieramy i polecamy: ludzi wydarzenia i produkty o wysokiej skuteczności w rozwijaniu kompetencji twórczych.

Zarząd PSK

Zarząd od lewej: Anna Przybylska, Ewa Bodnar, Monika Just, Joanna Brzezińska, Dorota Kulesza-Tałan
Komisja Rewizyjna od lewej: Lidia Długołęcka-Pinkwart, Jacek Goncerzewicz, Janina Uszyńska-Jarmoc

Czym jest kreatywność?

Kreatywność to zdolność człowieka do w miarę częstego generowania nowych i wartościowych wytworów (rzeczy, idei, metod działania itd.)
/K.J.Szmidt, Trening kreatywności, 2008/

Konsekwencja definicji:

 • kreatywność jest traktowana jako postawa człowieka, stała dyspozycja życiowa;
 • nazywa zachowania i cechy człowieka, a nie wytwór czy proces;
 • postawy można kształtować;
 • człowiek kreatywny generuje pomysły czyniące świat lepszym lub piękniejszym;
 • pomysły mają być nowe i cenne w skali indywidualnej lub powszechnej.

Najczęściej zadawane pytania

Jak zostać członkiem PSK?

Należy przesłać druk DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ adres:  psk@p-s-k.pl . Należy dołączyć rekomendację, najlepiej innego członka PSK lub szefa, zwierzchnika, który zna działalność twórczą  Kandydata i go rekomenduje.   Zarząd przyznaje członkostwo po rozpatrzeniu deklaracji. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji zarządu należy opłacić składkę (80 zł za rok kalendarzowy).

Jak zdobyć certyfikat lub patronat PSK?

PSK obejmuje patronatem ważne wydarzenia, mające znamiona twórczości, innowacyjności. Artykuły i materiały jakie publikujemy lub polecamy posiadają naszą rekomendację. Aby otrzymać patronat, należy zapoznać się z regulaminem patronackim i przesłać wniosek na adres: psk@p-s-k.pl . Zarząd podejmuje decyzję o jego przyznaniu. 

Człnkowie PSK mogą podjąć starania o uzyskanie Certyfikatu trenera twórczości, starszego trenera twórczości lub superwizora treningu twórczości.  Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Czy opłaciłam/opłaciłem składki?

Budżet Stowarzyszenia tworzy się ze składek członkowskich, które w wysokości 80 zł opłaca się na początku roku (do 31 stycznia). Informację o zaległościach można pozyskać – pod adresem:  psk@p-s-k.pl. Składek nie wnoszą członkowie honorowi.

Współpraca