Uwaga: zmiana zarządu!

Uwaga: zmiana zarządu!

W dniu 31.01.2022r., w trybie online, odbyło się Walne Zebranie Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. Podczas spotkania został wybrany nowy zarząd naszej organizacji na kadencję w latach 2022-2026.
Prezes zarządu została Agnieszka Wojtas, jej zastępcą Beata Kunat.
Pozostali członkowie to Joanna Brzezińska pełniąca funkcję sekretarza, Ewa Bodnar – skarbnika i Monika Just.

Mamy nadzieję na dalszy rozwój PSK. Liczymy na współpracę i wsparcie wszystkich członków stowarzyszania.

Continue reading →