Patrzeć Inaczej – Widzieć Więcej.

Patrzeć Inaczej – Widzieć Więcej.

W dniach 25-27 kwietnia 2014 roku, PSK razem z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku przygotowały Ogólnopolską Konferencję Naukowo – Metodyczną: Patrzeć Inaczej – Widzieć Więcej. Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka.

Planowane spotkania w ramach konferencji stworzyły przestrzeń do żywej dyskusji interdyscyplinarnej oscylującej wokół poniższych proponowanych zagadnień:

Continue reading →

Janusz Ziarnik

Janusz Ziarnik

trener i superwizor twórczości

członek zarządu PSK (2004-2008)

Pedagog, pracuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu. Zajmuje się pedagogiką czasu wolnego, kreatywności i codziennymi problemami uczniów i nauczycieli polskiej szkoły.

Od początku lat dziewięćdziesiątych prowadzi systematyczne treningi twórczości (lekcje twórczości) w ZSP Nr 2 w Sieradzu oraz w ośrodkach na terenie kraju, a także m.in. w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 

Continue reading →

Monika Modrzejewska-Świgulska

Monika Modrzejewska-Świgulska

sekretarz zarządu PSK 2008 – 2013

Monika Modrzejewska-Świgulska od urodzenia mieszka w Łodzi. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim, podyplomowe studium w zakresie Arteterapii organizowane przez Polski Instytut Ericksonowski oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizacja: aktywność twórcza i sposoby jej wspierania.

Continue reading →

Krzysztof J. Szmidt

Krzysztof J. Szmidt

trener i superwizor twórczości

pierwszy prezes PSK (2000-2008), członek zarządu (2008-2013), członek honorowy PSK


Profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Łódzkim, kierownik Zakładu Pedagogiki Twórczości w Katedrze Badań Edukacyjnych UŁ, profesor w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, gdzie kieruje Katedrą Dydaktyki Ogólnej i Psychodydaktyki Twórczości. Zajmuje się badaniem problemów wychowania do twórczości, pomocy w rozwoju i psychoedukacji oraz animacji społeczno-kulturalnej.

Pracował jako instruktor kulturalno-oświatowy w domu kultury, instruktor do spraw rekreacji i sportu, wychowawca półinternatu w szkole wiejskiej, nauczyciel teorii i historii muzyki w szkole księgarskiej, doradca i konsultant naukowy w wydawnictwie, redaktor naukowy czasopisma, scenarzysta serialu telewizyjnego, felietonista w piśmie wspinaczkowym i jazzowym, nauczyciel lekcji twórczości w szkole podstawowej, koordynator programów nauczania do klas I-III i szef zespołu testującego, nauczyciel akademicki, trener treningu twórczości w koncernie międzynarodowym, trener w firmie szkoleniowej, aktor w serialu edukacyjnym, kierownik zakładu naukowego i katedry.

Continue reading →

Instytucje partnerskie projektu CENTRES

1/ British Council

www.britishcouncil.pl

www.centres-eu.org

British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Działa w ponad 100 państwach na całym świecie i realizuje swoje cele w wielu obszarach, w tym w kulturze i sztuce, edukacji, nauce oraz nauczaniu języka angielskiego, umożliwiając tym samym nawiązywanie międzynarodowych kontaktów i budowanie zaufania między Zjednoczonym Królestwem i innymi krajami.

Continue reading →

Informacja dla szkół deklarujących udział w projekcie CENTRES

www.centres-eu.org

Projekt CENTRES – Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej i koordynowany przez British Council Polska wraz z 9 partnerami z 8 państw członkowskich (Dania, Finlandia, Estonia, Litwa, Polska, Słowenia, Czechy, Wielka Brytania). Czas trwania projektu we wszystkich krajach 1.02.2012 – 31.12.2014

Continue reading →

Witold Ligęza

Witold Ligęza

trener i superwizor twórczości

wiceprezes PSK 2000 – 2013

Psycholog, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, praca doktorska pisana pod kierunkiem prof. Marii Kielar-Turskiej „Reprezentacja poznawcza twórczości u dzieci w wieku od 4 do 10 lat”. Specjalizuje się w psychologii rozwoju dziecka oraz psychologii twórczości. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i kursy z zakresu psychologii twórczości w firmach i na uczelniach. Wspólnie z dr K.T. Piotrowskim jest współtwórcą modelu rozwoju kompetencji kreatywnej (Ligęza, W. (2003). Model rozwijania kompetencji kreatywnej u dzieci od 3 roku życia. W: Szmidt, K. J. (red.), „Dydaktyka twórczości. Koncepcje – problemy – rozwiązania”.(s. 285-297). Kraków: Impuls.)

Continue reading →