Dużyyyyy temat na XIV Kongresie Zarządzania Oświatą – uzdolnienia dzieci i młodzieży, twórczość w szkole, kreatywność jako dyspozycja osobista człowieka. W dniach 30.09.-2.10 2019 r. trenerki Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności uczestniczyły jako ekspertki i prelegentki w dorocznym spotkaniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (w tym roku do Zakopanego przyjechało około 1000 osób), przeprowadzając warsztaty i seminaria dla uczestników kongresu.

Anna Przybylska poprowadziła warsztaty “Budowanie sukcesu edukacyjnego” i “Banalne źródła niebanalnych innowacji. O odwadze wymyślania niebanalnych obiektów i rozwiązań”, dr Monika Just “Jak wspierać dziecko, aby odniosło w życiu sukces” i “Budowanie efektywnej komunikacji w zespołach nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”, a Dorota Kulesza-Tałan warsztaty: “Techniki twórczego rozwiązywania problemów”, “Pedagogika kreatywności w praktyce szkolnej” i “Odpuść słowa tak, ale… Postawa nauczyciela na drodze stymulowania twórczego myślenia uczniów”.

Trenerki, członkinie Zarządu PSK, zostały również zaproszone do debaty “Jak nie zmarnować talentów polskich dzieci? Niezwykli wychowawcy i ich uzdolniona młodzież”, którą rozpoczął prof. Maciej Karwowski (Uniwersytet Wrocławski), wcześniej wygłosiwszy wykład wprowadzający “Kształcenie zdolnych a rozwijanie zdolności – o dwóch stronach tej samej monety”.

Podczas debaty mogliśmy posłuchać głosów: Ewy Drobek z warszawskiego liceum im. N. Żmichowskiej z Janem Pentzem, Piotrem Zubkiem i Marleną Bujniak , Katarzyny Michalskiej z Bytomia z absolwentami KAT Kasią Panas i Michałem D.Tyszkiewiczem i Tomasza Bilickiego z łódzkiej Fundacji Innopolis z Filipem Klonowiczem i Mateuszem Starostą. Była również z nami najlepsza edukacyjna dziennikarka Justyna Suchecka. Całość debaty prowadzili Marek Pleśniar i Jolanta i Jarosław Basajowie z OSKKO, a najpiękniej zilustrowała Monika Just.