Dorota Kulesza – Tałan

trener i superwizor twórczości

sekretarz zarządu PSK (od 2013)

Z wykształcenia jestem polonistką i pedagożką twórczości, terapeutką osób ze spektrum autyzmu, obecnie jako właścicielka „Przestrzeni Wolności” prowadzę gabinetowo terapię w modalności Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Edukatorsko współpracuję z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, jako dydaktyk prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych z zarządzania oświatą, przywództwa edukacyjnego i terapii pedagogicznych. Wykorzystuję swoje 20-letnie doświadczenie bycia dyrektorką gimnazjum, a także ekspertką i trenerką w projektach „Przywództwo edukacyjne”, „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” czy „Szkoła kompetencji”.

Moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii pozytywnej i jej zastosowania w edukacji, wyzwalania aktywności twórczej uczniów, budowania klimatu dla rozwoju kreatywności, wpływu biografii na kształtowanie postawy twórczej, twórczości codziennej. Prowadzę treningi twórczości i szczęścia dla uczniów i dorosłych, będąc licencjonowanym superwizorem treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, którego jestem członkinią Zarządu.

W 2015 roku uhonorowano mnie medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi na rzecz rozwoju oświaty w Polsce.

dorota.kulesza@p-s-k.pl