Joanna Brzezińska

członek zarządu PSK (od 2017)

Plastyczka, instruktorka grafiki warsztatowej, arteterapeutka, nauczycielka dyplomowana , trenerka treningów twórczości, animatorka rozwoju podmiotowości.  Pracowała  w  szkołach podstawowych, gimnazjach, w szkołach wyższych, w domach kultury, a także  w ośrodkach z osobami niepełnosprawnymi. Od 2003 roku prowadzi treningi twórczości,  początkowo ze studentami  sporadycznie  z młodzieżą gimnazjalną   oraz  z dziećmi ze szkół podstawowych. 

Aktualnie  prowadzi  „Zabawy plastyczne”, „Eksperymenty plastyczne” dla dzieci według autorskiego programu  „Od bazgroty do figury”- zabawy plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym wspomagające rozwój oraz „Przygody z grafiką” i  pracownię ceramiki dla dzieci, młodzieży, dorosłych..  

 Animowała i prowadziła kilkadziesiąt warsztatów artystycznych, a także  związanych z twórczym samorozwojem  dla dzieci, młodzieży  i  dorosłych.  Jest autorką lub współautorką kilku projektów z zakresu  edukacji kulturalnej adresowanych do różnych grup odbiorców, na realizację których  pozyskane zostały środki zewnętrzne, były to m.in.: 

–  Artystyczne   warsztaty ekologiczne „Człowiek cząstką natury” dla studentów  
i  gimnazjalistów w Siedlcu Janowskim, 2004 r. (grant uczelniany);

– Warsztaty artystyczne dla młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami „Twórczość- radość- rozwój”, Korzonek, 2007 r. (grant  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury);

– Warsztaty choreograficzne, wokalne  i plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym „Akademia Małego Artysty” , Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie, 2007  (grant  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego);

– „PÓŁKOLONIE Z KULTURĄ”- warsztaty artystyczne dla dzieci z terenów wiejskich, Lgota Mokrzesz, 2015 r.  (projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich); 

-„TWÓRCZA JESIEŃ”- warsztaty artystyczne dla seniorów, Częstochowa, Myszków 2015 r. (projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich);

– „Otwarta pracownia grafiki warsztatowej”-  Stowarzyszenie  Kulturalne, Myszków, 2016 DWORZEC KULTURA r. (projekt dofinansowany ze środków Gminy Myszków 
w ramach  konkursu na realizacje zadań  publicznych z zakresu kultury); 

– „PÓŁKOLONIE Z KULTURĄ- SPOTKANIE Z BAŚNIĄ ”- warsztaty artystyczne dla dzieci z terenów wiejskich , Lgota Mokrzesz 2016 (projekt dofinansowany ze środków “Działaj Lokalnie”, CIL Zawiercie)
– „Mozaika”- zajęcia w pracowni ceramiki dla dzieci uczestniczących w miejskich półkoloniach letnich, 2017- Stowarzyszenie Kulturalne DWORZEC KULTURA (projekt dofinansowany ze środków Gminy Myszków);

– „Integracyjny plener ceramiczny”, 2019- Stowarzyszenie Kulturalne DWORZEC KULTURA (projekt dofinansowany ze środków Gminy Myszków);

– „Wakacyjne spotkanie ze sztuką i rękodziełem”- warsztaty ceramiki i batiku dla dzieci, 2020-Stowarzyszenie Kulturalne DWORZEC KULTURA (projekt dofinansowany ze środków Gminy Myszków);

-„ Fusing”- warsztaty dla dorosłych, 2020- Stowarzyszenie Kulturalne DWORZEC KULTURA (projekt dofinansowany ze środków Gminy Myszków)

Uczestniczy  w przeglądach twórczości pedagogów i w wystawach miniatur graficznych oraz konferencjach naukowych  z dziedziny sztuki i edukacji.   Interesuje się wspomaganiem rozwoju twórczego człowieka w każdym wieku, możliwościami terapeutycznymi sztuki, ekologią.  Jest superwizorem  Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności i prezesem Stowarzyszenia Kulturalnego DWORZEC KULTURA. 

Publikacje:

 Poznaj siebie. W: Karolak, W. Moje portrety. Częstochowa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie , 2002

* Jura Krakowsko- Częstochowska w oczach dzieci- plener symultaniczny.W: Limont, W. (red.) Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2002

* Odbiór sztuki nowoczesnej przez młodzież gimnazjalną. W: Krasoń, K. i Mazepa- Domagała, B.(red.) Oblicza sztuki dziecka. W poszukiwaniu istoty ekspresji. Katowice-Mysłowice: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hłonda w Mysłowicach , 2007

* W tym cała sztuka. Przewodnik metodyczny do gimnazjum. Kielce: Wydawnictwo MAC EDUKACJA, 2007

* Przeżywanie treści zawartych w baśniach jako sposób na porządkowanie własnych doświadczeń. W: Karolak, W., Kaczorowska, B. (red.) Arteterapia w medycynie
i edukacji. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej
w Łodzi, 2008

* Człowiek cząstką natury. W: Co nowego? Ogólnopolski przegląd projektów artystyczno – edukacyjnych. Poznań: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA, 2008

* W tym cała sztuka. Percepcja- ekspresja-recepcja. Przewodnik metodyczny przedmiotu plastyka do gimnazjum. Kielce: Wydawnictwo Grupa Edukacyjna S.A., 2009

* O zabawach plastycznych dla małych dzieci. W: Łaszczyk, J., Jabłonowska, M. (red.) Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva, 2009

* Dorosłość nauczyciela w ujęciu analizy transakcyjnej. W: Widawska E., Jagieła, J. (red.) Szanse  i bariery rozwoju człowieka. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2009

*Ciekawi świata. Plastyka-książka dla nauczyciela klasy 5 szkoły podstawowej. Gdynia: Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. Z o.o., 2013

*Ciekawi świata. Plastyka-książka dla nauczyciela klasy 6 szkoły podstawowej. Gdynia: Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. Z o.o., 2015 (tylko w wersji elektronicznej)

*Plastyka. Lubię tworzyć. Przewodnik dla nauczyciela klasy 7. Kielce: Grupa MAC S.A., 2017