www.centres-eu.org

Projekt CENTRES – Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej i koordynowany przez British Council Polska wraz z 9 partnerami z 8 państw członkowskich (Dania, Finlandia, Estonia, Litwa, Polska, Słowenia, Czechy, Wielka Brytania). Czas trwania projektu we wszystkich krajach 1.02.2012 – 31.12.2014

Harmonogram projektu w polskich szkołach:
Projekt CENTRES jest projektem edukacyjnym zgodnym z zapisami w podstawie programowej.

 • IV-VIII 2013 – nabór szkół do projektu CENTRES poprzez nadesłanie deklaracji uczestnictwa do Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności
 • VIII-IX 2013 – stworzenie listy szkół biorących udział w projekcie CENTRES z terenu całej Polski
 • IX 2013 – warsztaty dla nauczycieli/opiekunów grup uczniowskich
 • IX-XII 2013 – realizacja projektów uczniowskich w lokalnych społecznościach I-II 2014 – podsumowanie i ewaluacja projektu
 • III 2014 – przekazanie do szkół informacji o ewaluacji projektu

Szkoła deklarująca udział w projekcie badawczym CENTRES:

 • – wypełnia deklarację uczestnictwa w projekcie i przesyła do Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności – wybiera grupę uczniowską (klasa, grupa międzyklasowa) składającą się z minimum 10 osób
 • – wybiera opiekuna projektu
 • – opiekun uczestniczy w warsztatach przygotowanych przez Polskie Stowarzyszenie Kreatywności
 • – grupa wybiera temat projektu lokalnego działania, który będzie działaniem z obszaru branży kreatywnej (np. zorganizowanie wystawy, koncertu, pokazu mody, festiwalu itd…)
 • – grupa realizuje projekt, którego efekt jest przedstawiany społeczności lokalnej
 • – grupa dokumentuje swoje działania w „dzienniku projektu”

– grupa, opiekun i szkoła otrzymuje certyfikat udziału w międzynarodowym projekcie badawczym CENTRES – Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji koordynowanym przez British Council i Polskie Stowarzyszenie Kreatywności.

Wszelkie informacje udzielane są pod adresem meilowym psk@p-s-k.pl i dorota.kulesza@p-s-k.pl

Projekt ma patronat Ministra Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji.

CENTRES (Creative Entrepreneurship in Schools) project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.