1/ British Council

www.britishcouncil.pl

www.centres-eu.org

British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Działa w ponad 100 państwach na całym świecie i realizuje swoje cele w wielu obszarach, w tym w kulturze i sztuce, edukacji, nauce oraz nauczaniu języka angielskiego, umożliwiając tym samym nawiązywanie międzynarodowych kontaktów i budowanie zaufania między Zjednoczonym Królestwem i innymi krajami.

British Council z dużym zaangażowaniem wspiera inne kraje w rozwijaniu koncepcji sektorów kreatywnych i przedsiębiorczości w kulturze. Organizacji zależy zarówno na dzieleniu się dobrymi praktykami wypracowanymi w Wielkiej Brytanii, jak i na budowaniu partnerskich kontaktów między Brytyjczykami, a środowiskiem międzynarodowym, w tym także Polską.

2/ Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise Danmark

www.ffe-ye.dk

.
Celem Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise Danmark jest promowanie kompetencji młodych ludzi w obszarach innowacyjności i przedsiębiorczości. Fundacja działa jako centrum wiedzy o mechanizmach przedsiębiorczości i stara się, by stała się ona integralną częścią systemu edukacyjnego. Fundacja zapewnia wsparcie uczniom i nauczycielom na wszystkich poziomach edukacji. Rozwija i doskonali materiały do nauczania, planuje aktywności, obozy szkoleniowe, konkursy dla uczniów/studentów i szkolenia dla nauczycieli. Fundacja jest jedyną tego typu instytucją w Danii. Poprzez oddział Junior Achievement – Young Enterprise, największego organizatora kształcenia w zakresie przedsiębiorczości, współpracuje na poziomie międzynarodowym z innymi organizacjami. W roku 2009 JA-YE dotarło do ponad 3 milionów studentów w 38 krajach.

CENTRES (Creative Entrepreneurship in Schools) project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

CENTRES

3/ Aalto University Small Business Center (Aalto SBC)

www.aalto.fi

www.centres-eu.org

Centrum The Small Business Center, będące częścią Aalto University School of Economics specjalizuje się w rozwijaniu umiejętności biznesowych związanych z przedsiębiorczością. Głównym obszarem działania Centrum są szkolenia i badania w zakresie przedsiębiorczości w sektorach kreatywnych. Głównymi grupami docelowymi są przedsiębiorcy, studenci i nauczyciele. Co roku w szkoleniach organizowanych przez Centrum bierze udział około 4000 osób. Centrum współpracuje także z urzędnikami państwowymi pomagając im w budowaniu strategii dla sektora przemysłów kreatywnych w Finlandii.

4/ Sihtasutus Entrum (SA Entrum)

www.entrum.ee

Fundacja The Entrum Foundation tworzy i wdraża program dla młodzieży o nazwie Centrum Przedsiębiorczości Entrum (Entrepreneurial Centre). Entrum powołane zostało do życia przez największe estońskie przedsiębiorstwo Eesti Energia w celu rozwijania u uczniów umiejętności związanych z przedsiębiorczością oraz stworzenia dla nich innowacyjnych programów nauczania, które w praktyczny i interesujący sposób, przekazywałyby im wiedzę na temat tego, jak podejmować inicjatywę i żyć odpowiedzialnie.

Entrum aktywizuje młodych ludzi i uczy ich krok po kroku, w jaki sposób przejść od etapu pomysłu do jego realizacji oraz jak osiągać postawione sobie cele i rezultaty. Program jest bezpłatny i dostępny dla uczniów szkół średnich i zawodowych oraz studentów w wieku 15–17 lat posługujących się językiem estońskim lub rosyjskim.

5/ Lietuvos Junior Achievement

www.lja.lt

Misją Lietuvos Junior Achievement (LJA) jest edukowanie i inspirowanie litewskiej młodzieży w dziedzinie przedsiębiorczości, przywództwa, podstaw ekonomii i biznesu. LJA jest pozarządową organizacją non-profit.

LJA wydaje również materiały do nauczania, prowadzi kursy i seminaria dla nauczycieli oraz organizuje szereg krajowych i międzynarodowych wydarzeń. LJA zapewnia studentom bezpośredni dostęp do świata biznesu poprzez oferowanie im możliwości tworzenia ich własnych przedsięwzięć, uczestnictwa w zajęciach przygotowanych przez profesjonalnych konsultantów-wolontariuszy, czy prowadzenie biznesowych symulacji komputerowych.

CENTRES (Creative Entrepreneurship in Schools) project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

CENTRES

6/ Zavod mreža podjetništva
Center for Entrepreneurship and Executive Development (CEED) Slovenia www.ceed-slovenia.org

www.centres-eu.org

CEED Slovenia jest częścią międzynarodowej sieci centrów przedsiębiorczości CEED – Center for Entrepreneurship and Executive Development, operującej w południowo-wschodniej Europie.
CEED Slovenia pracuje z młodymi przedsiębiorcami oferując im wiedzę, doświadczenie i kontakty, których potrzebują do rozwijania swoich biznesów.

CEED specjalizuje się w rozwijaniu programów wychodzących naprzeciw potrzebom przedsiębiorców. Ich wyróżnikiem jest nacisk na połączenie “teorii i praktyki”, prowadzone są przez odnoszących sukcesy przedsiębiorców/ekspertów wykorzystujących swoje codzienne doświadczenia. Kluczowym składnikiem jest program mentorski CEED, który łączy początkujących i wytrawnych przedsiębiorców.

7/ Národní ústav pro vzdělávání (NUV)

www.nuv.cz

Podstawową misją organizacji jest zapewnienie kompleksowego wsparcia w zakresie rozwoju edukacji technicznej, w oparciu o koncepcję kształcenia ustawicznego i projekty unijne. Instytucja oferuje konsultacje oraz dostęp do wyników badań, informacji specjalistycznych i usług bibliotekarskich powiązanych z edukacją techniczną na poziomie szkół średnich i uczelni wyższych.

NUV jest głównym dostawcą serwisu informacyjnego www.infoabsolvent.cz, jednego z najważniejszych e-narzędzi dla doradców szkolnych oraz uczniów/studentów wybierających swoją ścieżkę edukacji. Częścią NUV jest Centrum Doradztwa Zawodowego i Poradnictwa (Centre for Career Guidance and Counselling), świadczące dodatkowe usługi dla powyższych grup docelowych.

CENTRES (Creative Entrepreneurship in Schools) project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

CENTRES

8/ A.N.D – A New Direction

www.anewdirection.org.uk

www.centres-eu.org

A New Direction jest specjalistyczną agencją, której celem jest zapewnienie wszystkim młodym Londyńczykom równego dostępu do kultury i sztuki, a także rozwijanie w nich odpowiednich umiejętności, dzięki którym będą mogli znaleźć zatrudnienie w sektorze kreatywnym. Kompleksowe programy A.N.D. realizowane są w sektorze kreatywnym i w szkołach – dzięki nim dzieci i młodzi ludzie mieszkający w Londynie mają szerszy dostęp do kultury i sztuki. Poprzez te działania kształtują się ich aspiracje, a to przyczynia się do powstawania nowych, twórczych pomysłów i innowacyjnych rozwiązań. A.N.D. jest także platformą dla Kreatywnych Partnerstw (Creative Partnerships) – programu realizowanego we współpracy z 250 szkołami w 32 dzielnicach Londynu.

9/ Polskie Stowarzyszenie Kreatywności

www.p-s-k.pl

Polskie Stowarzyszenie Kreatywności to organizacja non-profit zrzeszająca nauczycieli wszystkich grup wiekowych i przedmiotów, pedagogów, psychologów, terapeutów, socjologów, trenerów rozwoju osobistego, autorów książek i artykułów, specjalistów IT, artystów, biznesmenów oraz studentów z całej Polski. Członkami PSK są również wykładowcy uniwersyteccy prowadzący badania z zakresu kreatywności. Cele, jakie stawia sobie PSK to przede wszystkim:

– tworzenie, uprzystępnianie i upowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii, socjologii i filozofii twórczości;
– organizowanie i uczestniczenie w działaniach naukowych i edukacyjnych, ukierunkowanych na twórczy rozwój w ciągu całego życia, promocję postaw kreatywnych w najróżniejszych dziedzinach aktywności,

– tworzenie innowacyjnych form i metod edukacji twórczej i pomocy w rozwoju, promowanie i ewaluacja nowatorskich projektów dydaktycznych,
– szkolenie trenerów i animatorów twórczości.

CENTRES (Creative Entrepreneurship in Schools) project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.