Krzysztof J. Szmidt

trener i superwizor twórczości

pierwszy prezes PSK (2000-2008), członek zarządu (2008-2013), członek honorowy PSK


Profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Łódzkim, kierownik Zakładu Pedagogiki Twórczości w Katedrze Badań Edukacyjnych UŁ, profesor w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, gdzie kieruje Katedrą Dydaktyki Ogólnej i Psychodydaktyki Twórczości. Zajmuje się badaniem problemów wychowania do twórczości, pomocy w rozwoju i psychoedukacji oraz animacji społeczno-kulturalnej.

Pracował jako instruktor kulturalno-oświatowy w domu kultury, instruktor do spraw rekreacji i sportu, wychowawca półinternatu w szkole wiejskiej, nauczyciel teorii i historii muzyki w szkole księgarskiej, doradca i konsultant naukowy w wydawnictwie, redaktor naukowy czasopisma, scenarzysta serialu telewizyjnego, felietonista w piśmie wspinaczkowym i jazzowym, nauczyciel lekcji twórczości w szkole podstawowej, koordynator programów nauczania do klas I-III i szef zespołu testującego, nauczyciel akademicki, trener treningu twórczości w koncernie międzynarodowym, trener w firmie szkoleniowej, aktor w serialu edukacyjnym, kierownik zakładu naukowego i katedry.

Od wielu lat prowadzi treningi twórczości i twórczego rozwiązywania problemów dla dzieci i młodzieży, nauczycieli, psychoterapeutów, menedżerów i osób uzależnionych od alkoholu, które ukończyło blisko 6 tysięcy osób w całej Polsce. 

Autor pierwszego w Polsce podręcznika akademickiego „Pedagogika twórczości” (2007). Ponadto jest autorem „Elementarza twórczego życia” (1994, 1997), współautorem eksperymentalnych pakietów edukacyjnych: „Porządek i Przygoda. Lekcje twórczości” oraz „Żywioły. Lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym”. Napisał także „Twórczość i pomoc w tworzeniu w perspektywie pedagogiki społecznej” (2001), „Szkice do pedagogiki twórczości” (2001), „Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych” (2008) oraz zredagował książki: „Dydaktyka twórczości: koncepcje, problemy, rozwiązania” (2003), „Trening twórczości w szkole wyższej” (2005). Współredagował prace „Nowe teorie twórczości – nowe metody pomocy w tworzeniu” (2002), „Psychopedagogika działań twórczych” (2005), „Twórczość dzieci i młodzieży. Stymulowanie – badanie – wsparcie” (2009). Współautor pakietu do kształcenia zintegrowanego „Przygoda z klasą” (2002-2003). Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych. 

Dla Telewizji Polskiej (program 1) zrealizował 9-odcinkowy serial edukacyjny pt. „Pogotowie Twórczości”.

Od 1995 roku jest opiekunem naukowym w pierwszej w Polsce Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Artystycznej w Zakopanem.

Koordynator projektu „Szkoła wspierająca uzdolnienia” w sześciu miastach Mazowsza.

Trener twórczości w koncernie Masterfoods (1998-2002) oraz firmie szkoleniowej FPL (2005-2007), dla której przeprowadził kilkanaście treningów twórczego rozwiązywania problemów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla kadry kierowniczej takich firm, jak: Praktiker, Bader, Organika, Parker (2006-2007). Szkolił menedżerów innych znanych koncernów i firm, jak Polsnack, Herbapol, Cersanit, Bank BPH, Mulitbank i in. Stały współpracownik Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej „INTRA” w Warszawie oraz Ośrodka Twórczej Edukacji „Kangur” w Krakowie.

Współzałożyciel oraz Prezes Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności w latach 2000-2009.

Nagrodzony Liściem Wawrzynu Niezależnej Akademii Twórczości za wkład do pedagogiki zdolności (1999), Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu I stopnia (2004), Dyplomem Ministra Kultury i Sztuki za działalność na rzecz Państwowej Szkoły Artystycznej w Zakopanem (2002), kilkakrotnie nagrodami Rektora UŁ za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i naukowe oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (2002).

Żonaty, żona Iwona jest terapeutką uzależnień i członkiem PSK. Syn Filip ukończył geografię turyzmu i hotelarstwa na UŁ i pracuje w firmie szkoleniowej.

Miłośnik gór, muzyki klasycznej, zwłaszcza barokowej, jazzu, dobrej prozy anglosaskiej, Szwejka, siatkówki i wysp greckich.

Kontakt: kjszmidt@wp.pl