Witold Ligęza

trener i superwizor twórczości

wiceprezes PSK 2000 – 2013

Psycholog, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, praca doktorska pisana pod kierunkiem prof. Marii Kielar-Turskiej „Reprezentacja poznawcza twórczości u dzieci w wieku od 4 do 10 lat”. Specjalizuje się w psychologii rozwoju dziecka oraz psychologii twórczości. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i kursy z zakresu psychologii twórczości w firmach i na uczelniach. Wspólnie z dr K.T. Piotrowskim jest współtwórcą modelu rozwoju kompetencji kreatywnej (Ligęza, W. (2003). Model rozwijania kompetencji kreatywnej u dzieci od 3 roku życia. W: Szmidt, K. J. (red.), „Dydaktyka twórczości. Koncepcje – problemy – rozwiązania”.(s. 285-297). Kraków: Impuls.)

Jest współzałożycielem i dyrektorem Grupy Edukacyjnej Ośrodka Twórczej Edukacji Kangur w Krakowie.

Autor i współautor programów twórczej pracy z dziećmi w OTE Kangur, współautor i superwizor serii \”Myślanki\”, realizator wielu szkoleń z dziedziny twórczości i wychowania oraz wspierania myślenia dzieci.
Szkoli także firmy w zakresie twórczego myślenia i rozwiązywania problemów.

Zainteresowania naukowe skupione są wokół rozwoju myślenia dzieci oraz kształtowania się reprezentacji poznawczej twórczości dzieciństwie. Poza działalnością naukową najbardziej lubi działać, aktywnie kibicować na stadionie piłkarskim i przede wszystkim spędzać czas z żoną Joasią, córką Hanią i synem Jankiem.

Kontakt: wligeza@kangur.edu.pl