Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności powołany 31 stycznia 2022 roku liczy 5 osób. Komisja rewizyjna liczy 3 osoby.

ZARZĄD PSK

Prezes Zarządu: mgr Agnieszka Wojtas

Wiceprezes Zarządu: dr Beata Kunat

Sekretarz Zarządu: mgr Joanna Brzezińska

Skarbnik Zarządu: mgr Ewa Bodnar

Członek Zarządu: dr Monika Just

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Jolanta Łysakowska

Członek Komisji Rewizyjnej: Magdalena Ciechańska

Członek Komisji Rewizyjnej: mgr Jacek Goncerzewicz