Beata Kunat

trener i superwizor twórczości
wiceprezes zarządu PSK (od 2022)

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Licencjonowany superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności oraz trener międzynarodowego programu Destination Imagination. Redaktorka międzynarodowego czasopisma naukowego „Creativity. Theories-Research-Applications” (www.creativity.uwb.edu.pl) poświęconego problematyce kreatywności człowieka.

Jej zainteresowania naukowo – badawcze koncentrują się głównie wokół kreatywności i pasji człowieka.

Jest zaangażowana w proces łączenia teorii pedagogicznej z twórczą praktyką edukacyjną. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia treningów kreatywności dla różnych grup odbiorów. Od 2006 roku prowadzi w UwB zajęcia kierowane do studentów pedagogiki i przyszłych nauczycieli (m.in. Trening kreatywności, Pedagogika twórczości, Edukacja twórcza dziecka, Rozwijanie twórczego potencjału człowieka). Ponadto zrealizowała wiele warsztatów artystyczno-edukacyjnych oraz treningów twórczości dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów (m.in. w ramach projektów: Białostockie Talenty XXI wieku, Akademia Licealisty UwB, Akademia Talentów Młodzieżowego Uniwersytetu Edukacji Realnej, Akademia Trzeciego Wieku i Podlaskich Festiwali Nauki i Sztuki). Kolejnym obszarem jej zainteresowań jest proces identyfikacji twórczych zasobów rozwojowych uczniów i nauczycieli. Jest współautorką (z Janiną Uszyńską-Jarmoc) pakietu narzędzi do diagnozowania zdolności i uzdolnień uczniów. Pełni funkcję doradcy talentów w Białostockiej Szkole Realnej (https://realna.bialystok.pl/doradztwo/). Interesuje się także rozwojem zawodowym nauczycieli, a szczególnie nauczycieli z pasją. Jest autorką, współautorką, współredaktorką kilkudziesięciu publikacji naukowych w tym książek m.in.: Sukcesy uczniów zdolnych. Fakty-narracje-interpretacje (2014); Zdolny ale jak? (Auto)diagnoza zdolności i uzdolnień uczniów (2015); Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka (2015). „Spełnieni ale niedoceniani”. Rozwój zawodowy nauczycieli plastyki (2016); Debiutant czy ekspert? Identyfikacja i samoocena zdolności ucznia (2018). W życiu prywatnym pasjonuje się żeglarstwem oraz jest miłośniczką sztuk plastycznych.
Wybrane publikacje naukowe
Monografie
Kunat, B., Uszyńska-Jarmoc, J., Mantur, J. (2015). Zdolny, ale jak? (Auto)diagnoza zdolności i uzdolnień uczniów. Białystok: Centrum Kształcenia Ustawicznego, ISSN 978-83-935387-6-8 ss. 259.
Kunat B., Uszyńska-Jarmoc J., (red.) (2015). Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka. Białystok: „Trans Humana”, ISBN 978-83-64817-04-5, ss. 302.
Kunat, B. (2016). „Spełnieni, ale niedoceniani”. Rozwój zawodowy nauczycieli plastyki. Białystok: „Trans Humana”. ISBN 978-83-64817-14-4, ss.254.
Uszyńska-Jarmoc, J., Kunat, B. (2018). Debiutant czy ekspert? Identyfikacja i samoocena uzdolnień uczniów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. ISBN 978-83-8095-166-2, ss. 176.
Artykuły w czasopismach
Kunat B. (2015). Pasja jako kategoria badawcza – w świetle dualistycznego modelu R. J. Vallerand’a.  „Psychologia Wychowawcza” nr 8, ISNN 0033-2860, s. 31-41.
Kunat, B. (2015). Pomiędzy sztuką a badaniem naukowym. Etnografia wizualna jako źródło wiedzy o rzeczywistości edukacyjnej, „Pogranicze. Studia Społeczne” tom. 26, s.89-102.
Kunat B. (2015). Entuzjazm, zaangażowanie, konik, a może bzik… W poszukiwaniu znaczeń kategorii „pasja” „Rocznik Pedagogiczny” Polskiej Akademii Nauk, Komitetu Nauk Pedagogicznych, ISNN 0137-9585, nr 38, s. 155-165.
Kunat, B. (2018). Passion and Creativity – Together or Separately? Creativity. Theories – Research – Applications, 5 (1), 55-71, DOI: 10.1515/ctra-2018-0004
Uszyńska-Jarmoc, J., Kunat, B., Żak-Skalimowska, M. (2018), The Need for Cognition and Meta-learning Competence among Students of Teacher Education at the University Level, Kultura i Edukacja, No. 4 (122), s. 40-62, DOI: 10.15804/kie.2018.04.02
Uszyńska-Jarmoc, J., Żak-Skalimowska, M., Kunat B. (2019). Creativity and Need for Cognition in Students of Pedagogy, Education and Self Development, 14 (3), pp. 48-61. doi: 10.26907/esd14.3.06 
Kunat, B., Uszyńska-Jarmoc, J., Żak-Skalimowska, M. (2019), How Are Creative Abilities Related to Meta-Learning Competences? Creativity. Theories – Research – Applications, 6(1), 77-90, DOI: 10.1515/ctra-2019-0005
Uszyńska-Jarmoc, J. Kunat, B. (2019). Students and teachers implicit and explicit theories of creativity. Creativity. Theories – Research – Applications, 6(2), 223-249, DOI: 10.1515/ctra-2019-0013
Rozdziały w monografii
Kunat B. (2015). Pasja jako źródło twórczości codziennej człowieka. [w:] J. Uszyńska-Jarmoc, B. Kunat (red.), Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka. Białystok: „Trans Humana”, ISBN 978-83-64817-04-5, s. 94-103.
Kunat, B., Uszyńska-Jarmoc, J. (2015). Twórczość codzienna człowieka – dylematy, pytania, nadzieje. [w:] J. Uszyńska-Jarmoc, B. Kunat (red.), Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka. Białystok: „Trans Humana”, ISBN 978-83-64817-04-5, s. 9-20.
Kunat B. (2015). Entuzjazm, zaangażowanie, konik, a może bzik… W poszukiwaniu znaczeń kategorii „pasja”. [w:]   Opowiem wam o swojej pasji: słowem, obrazem, dźwiękiem…, XIX Zeszyt Forum Młodych Pedagogów przy KNP PAN (red.) D. Bis, K. Braun, M. Jeziorański, Wyd. Academicon, Lublin 2015, s. 19 – 31, ISBN 978-83-62475-13-1.
Kunat B. (2017). Pasja jako kategoria życia wartościowego człowieka – analiza podejść badawczych. [w:] K. Czykier, T. Sosnowski, T. Bajkowski (red.) Wartości – Edukacja – Przemiany. Inspiracje dla teorii i praktyki społecznej, Białystok, ISBN 978-83-65997-02-9
Szorc, K., Kunat, B. (2019). The Importance of Emotional Intelligencein the Creative Activity of Students. [w:] M. Kowalczuk-Walędziak, A. Korzeniecka-Bondar, W. Danilewicz, G. Lauwers, (red.) Rethinking Teacher Education for the 21st Century Trends, Challenges and New Directions. Opladen, Berlin & Toronto: Verlag Barbara Budrich,.
Uszyńska-Jarmoc, J., Kunat, B. (2021). Pytania o twórczy klimat w czasoprzestrzeni szkoły [w:] A. Korzeniecka – Bondar, Z. Gajdzica (red.). Czasoprzestrzeń jako kultura szkoły, Warszawa: Wydawnictwo Wolter Kluwers. Książka wydana w serii Kultura Szkoły, s 281-311.