W dniach 25-27 kwietnia 2014 roku, PSK razem z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku przygotowały Ogólnopolską Konferencję Naukowo – Metodyczną: Patrzeć Inaczej – Widzieć Więcej. Twórczość codzienna jako aktywność całożyciowa człowieka.

Planowane spotkania w ramach konferencji stworzyły przestrzeń do żywej dyskusji interdyscyplinarnej oscylującej wokół poniższych proponowanych zagadnień:

 • filozoficzne, psychologiczne, socjologiczne i pedagogiczne koncepcje twórczości codziennej;
 • kulturowy aspekt twórczości codziennej;
 • znaczenie twórczości codziennej w rozwoju człowieka;
 • twórczość codzienna a twórczość wybitna;
 • twórczość codzienna a zdrowie psychiczne i dobrostan człowieka;
 • twórczość codzienna w przestrzeni artystycznej;
 • twórczość codzienna w przestrzeni medialnej;
 • stymulowanie twórczości codziennej i kreatywności człowieka – edukacyjny wymiar twórczości codziennej;
 • twórcze kompetencje a kompetencje w twórczości;
 • twórczość codzienna z perspektywy jej empirycznego badania;
 • twórczość codzienna jako szansa, złudzenie i dylemat aktywności całożyciowej człowieka;
 • twórczość codzienna z perspektywy osobistych doświadczeń członków i sympatyków PSK.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *