Ewa Bodnar

Pedagog-terapeuta w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stargardzie. Koordynatorka sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli pt. „Kreatywność w nauczaniu” oraz „Rozwijanie kompetencji matematycznych metodami twórczego myślenia”.

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na wydziale Pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku Psychopedagogika Kreatywności. Szkoleniowiec i trener w firmie ORKE.  Realizatorka treningów twórczego myślenia dla uczniów w szkołach i na terenie poradni. Autorka i realizatorka programu „Techniki skutecznego uczenia się”. Licencjonowany superwizor Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.