Monika Just

Dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki (specjalność: pedagogika twórczości); trener twórczego myślenia i rozwijania zdolności poznawczych, licencjonowany superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, pedagog dziecięcy, dydaktyk, edukator a także przedsiębiorca, właściciel i trener w firmie Just4Creativity.   

Od 2020r opiekun merytoryczny programu Szkoła Wspierająca Uzdolnienia MSCDN realizowanego w Płocku. Partner merytoryczny i ekspert platformy edukacyjnej EduAkcja, autorka, konsultantka i recenzentka Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, Teatru PINOKIO w Łodzi oraz ekspert medialny  TV TVN w zakresie pedagogiki. Trener firmy KOMPETEA Sp. z o.o, ODN Szkoła Pamięci SENSOS w Łodzi oraz Fundacji Kolorowo. 

Współpracuję z łódzkimi uczelniami wyższymi: Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną i Uniwersytetem Łódzkim, prowadząc zajęcia z zakresu rozwijania kompetencji miękkich, twórczego rozwiązywania problemów, technik heurystycznych, metod aktywizujących myślenie oraz metodyki pracy z małym dzieckiem. 

Jestem realizatorką treningów twórczości dla sektora Administracji Publicznej, Biznesu i Edukacji oraz  szkoleń z zakresu nauczania twórczości w ramach projektów lokalnych,  ogólnopolskich i międzynarodowych. 

W obszar moich szczególnych zainteresowań wpisuje się projektowanie innowacyjnych rozwiązań, produktów i usług metodą design thinking oraz kreowanie sesji szkoleniowych z wykorzystaniem analogii i metafor wizualnych. 

Jestem autorką wielu artykułów i publikacji edukacyjnych adresowanych do dzieci  wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz przeznaczonych dla ich nauczycieli. Jestem współtwórczynią programu Twórcze Rozwiązywanie Problemów (TRP) w praktyce wpisanego w strategię edukacyjną rozwoju miasta Wrocław 2014-18. 

Fascynuje mnie myślenie poza schematem i kreatywność w każdej odsłonie. Nieustannie biorę udział w licznych kursach i szkoleniach, po to by odkrywać i wykorzystać własny potencjał w projektowaniu autorskich rozwiązań metodycznych, by wskazywać różnorodność dróg prowadzących do rozwijania twórczego myślenia i działania oraz kompetencji XXI.