Monika Just

trener i superwizor twórczości
członek zarządu, skarbnik, członek komisji rewizyjnej PSK (od 2013)

Dr nauk społecznych w zakresie pedagogiki twórczości; trener twórczego myślenia i rozwijania zdolności poznawczych, licencjonowany superwizor treningu twórczości Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, certyfikowany moderator procesu Design Thinking pedagog dziecięcy, wykładowca AHE w Łodzi, edukator a także przedsiębiorca, właściciel marki Just4Creativity.   

Realizatorka szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji społecznych, treningów twórczości, treningów kreatywności, twórczego rozwiązywania problemów (TRP), myślenia wizualnego (Visual Thinking), myślenia projektowego (Design Thinking) oraz metod aktywizujących myślenie dla sektora Edukacji i Oświaty oraz Biznesu i Administracji Publicznej w ramach projektów lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.
Od 2020r opiekun merytoryczny programu „eMOCje w twórczości” MSCDN realizowanego w Płocku, w Warszawie i Ciechanowie. Partner merytoryczny i ekspert platformy edukacyjnej EduAkcja, autorka, konsultantka i recenzentka Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, ekspert medialny w zakresie pedagogiki. Trener firmy KOMPETEA Sp. z o.o, ODN Szkoła Pamięci SENSOS w Łodzi oraz Fundacji Kolorowo. 
Autorka wielu artykułów naukowych i popularno-naukowych publikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach dotyczących problematyki twórczości i efektywnego nauczania w tym Newsweek PSYCHOLOGIA, Newsweek PSYCHOLOGIA DZIECKA, Newsweek PSYCHOLOGIA NASTOLATKA.
Autorka podręczników i publikacji edukacyjnych adresowanych do dzieci  wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (Wyd. WSiP, DIFIN) oraz materiałów metodycznych przeznaczonych dla ich nauczycieli.
Współtwórczyni programu Twórcze Rozwiązywanie Problemów (TRP) w praktyce wpisanego w strategię edukacyjną rozwoju miasta Wrocław 2014-18. 
Współautorka i ilustratorka publikacji Design Thinking dla edukatorów (2021), Wyd. UŁ.
Autorka materiałów publikowanych w pierwszym i jedynym na rynku polskim czasopiśmie psychologicznym dla dzieci w wieku 6-10 lat Małe Charaktery (Wyd. red. miesięcznika Charaktery).
Fascynuje ją myślenie poza schematem i kreatywność w każdej odsłonie. Nieustannie bierze udział w licznych kursach i szkoleniach, po to by odkrywać i wykorzystać własny potencjał w projektowaniu autorskich rozwiązań metodycznych, by wskazywać różnorodność dróg prowadzących do rozwijania twórczego myślenia i działania oraz wzmacniania kompetencji XXI.