Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności może zostać każdy, komu bliska jest idea twórczego życia, niezależnie od pełnionej profesji i wieku oraz kto ma w sobie gotowość do zarażania twórczym działaniem innych. Członkowie PSK tworzą wspólnotę osób dzielących się własnymi doświadczeniami, przygotowują wydarzenia, konstruują programy szkoleń, warsztatów, opracowują projekty. Z zasobów tych korzystają nauczyciele, pracownicy naukowi, rodzice oraz osoby pracujące w obszarze psychopedagogiki twórczości.

Członkowie PSK mają pierwszeństwo w uczestniczeniu w różnych formach  proponowanych przez PSK(m.in. Laboratoria Treningu Twórczości, Wakacyjne Laboratorium Twórczości).

Każdy członek PSK opłaca roczną składkę członkowską w wysokości 80 zł, płatną do 31 stycznia każdego roku na konto PSK:

PKO S.A. IV o/Kraków 10 1240 3002 1111 0000 2885 7811

Jak zostać członkiem PSK

Wystarczy pobrać druk DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ ze strony www.p-s-k.pl, wypełnić ją i wysłać na adres:  psk@p-s-k.pl . Dobrze jest dołączyć rekomendację, najlepiej innego członka PSK a w przypadku braku znajomości takiej osoby – można poprosić szefa, zwierzchnika, który zna działalność twórczą  Kandydata i go rekomenduje. Deklarację należy wysłać na adres: psk@p-s-k.pl .  Zarząd rozpatrzy,ewentualnie zwróci się z prośbą o uzupełnienie braków, Kandydat otrzyma informację o przyjęciu w poczet członków, opłaci składkę członkowską w wysokości 80zł(rocznie) na numer konta podany na stronie, prześle potwierdzenie wpłaty  na adres podany powyżej i  otrzyma Zaświadczenie o przyjęciu do PSK.

Czy opłaciłem składki

Budżet Stowarzyszenia tworzy się ze składek członkowskich, zatem prosimy o regularne wpłaty, do końca stycznia każdego roku. Informację o zaległościach można pozyskać u Sekretarza Zarządu – pod adresem:  psk@p-s-k.pl

Jak zdobyć Certyfikat

Członkowie PSK mogą podjąć starania o uzyskanie certyfikatu trenera twórczości i superwizora treningu twórczości.  Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym na stronie www.p-s-k.pl . Jeśli kandydat uzna, że spełnia warunki określone w regulaminie, wypełnia wniosek , wysyła na adres: psk@p-s-k.pl, wnosi stosowną opłatę, przesyła potwierdzenie wpłaty na ten sam adres. Zarząd rozpatruje, po czym kandydat jest informowany o przyznaniu certyfikatu. Certyfikat jest wręczany uroczyście na najbliższym spotkaniu warsztatowym, konferencyjnym. Nie wysyłamy pocztą i nie przekazujemy w inny sposób.

Nadto, uczestnicy  każdego szkolenia, warsztatu – otrzymują certyfikat uczestnictwa.

Patronat

PSK obejmuje patronatem ważne wydarzenia, mające znamiona twórczości, innowacyjności. Aby otrzymać patronat, należy zapoznać się z regulaminem patronackim, pobrać formularz wniosku, wypełnić go , przesłać na adres psk@p-s-k.pl. Zarząd rozpatrzy, podejmie decyzję, poinformuje. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *