Nasze stowarzyszenie istnieje od sierpnia 2000 roku jako organizacja integrująca przedstawicieli różnych zawodów, których łączy profesjonalne podejście do kreatywnego rozwiązywania problemów i zainteresowanych rozwijaniem potencjału twórczego człowieka.
Pomysł powstał wśród absolwentów Psychopedagogiki Kreatywności w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej (obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej) w Warszawie, UMK, UMCS oraz uczestników kursów dla realizatorów programu „Porządek i Przygoda. Lekcje twórczości” i „Żywioły. Lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym”. Do tego grona należy zaliczyć także pracowników naukowych z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej z Warszawy oraz Akademii Pedagogicznej z Krakowa.
Efektami działania PSK są warsztaty, sesje i konferencje naukowe, programy edukacyjne oraz publikacje książkowe zbierające, podsumowujące, propagujące (do wyboru) wiedzę naukową i doświadczenia członków PSK i naukowców zajmujących się problematyką twórczości. Powstały też materiały i szkolenia wspierające wdrażanie kompetencji uniwersalnych (kreatywność, innowacyjność, rozwiązywanie problemów) w edukacji.

Ewa Bodnar (sierpień 2020)