Supraśl, lipiec 2017r.

“Walutą XXI wieku będą pomysły” powiedział Peter Drucker, wskazując na twórczego, innowacyjnego człowieka jako realizatora tej myśli. Osobiste zasoby ludzi twórczych, kreatywnych, budowane są poprzez otwartość na drugiego człowieka, ciekawość świata w jego wszystkich barwach, tolerancję i wolność.

Budowanie kapitału społecznego opartego na TECHNOLOGII, TALENCIE I TOLERANCJI, wskaźnikach Globalnego Indeksu Kreatywności, powinno być ważnym zadniem współczesnej Polski.

Polskie Stowarzyszenie Kreatywności sprzeciwia się wszelkim działaniom obecnej władzy dewaluującym te wartości i szkodzącym Polsce jako miejscu twórczego rozwoju społeczeństwa.