My, PSK zgromadziliśmy się po to, by uczyć się od siebie, nawzajem inspirować, wymieniać informacje, dzielić doświadczeniem, rozpowszechniać wiedzę o myśleniu twórczym i zachęcać do tego innych.

Raz lub dwa razy w roku uczestniczymy w Laboratorium Treningu Twórczości. To tradycyjna już nazwa warsztatów, na których poznajemy metody, techniki i konkretne ćwiczenia. 

Raz w roku zjeżdżamy się na sesję naukowo-metodyczną poświęconą najnowszym badaniom nad twórczością i innowacjom w trenowaniu twórczości. Publikacje naukowe, całkiem już liczne są plonem sesji z minionych lat.

Raz w roku, w środku lata jeździmy na popas letni. To środowiskowa nazwa tygodniowych wczasów w miejscach atrakcyjnych ze względu na przyrodę, zabytki, sztukę oraz wędrówki.

Pod patronatem Stowarzyszenia organizowane są seminaria i warsztaty doskonalące umiejętności prowadzenia zajęć twórczych.

Spotykamy się dlatego, że sprawia to nam przyjemność. 

Członkami PSK są nauczyciele, profesorowie uczelni wyższych, trenerzy i ich uczniowie, psycholodzy, terapeuci oraz autorzy książek. Członkami honorowymi są wybitni polscy pedagodzy twórczości. 

Ta strona jest o nas i naszej pasji.