PSK działa dzięki pracy i ofiarności członków, członków honorowych i sympatyków. Oto niektórzy z nas: