Kreatywność to zdolność człowieka do w miarę częstego generowania nowych i wartościowych wytworów (rzeczy, idei, metod działania itd.)

/K.J.Szmidt, Trening kreatywności, 2008/

Konsekwencja definicji:

  • kreatywność jest traktowana jako postawa człowieka, stała dyspozycja życiowa,
  • nazywa zachowania i cechy człowieka, a nie wytwór czy proces -postawy można kształtować,
  • człowiek kreatywny generuje pomysły czyniące świat lepszym lub piękniejszym,
  • pomysły mają być nowe i cenne w skali indywidualnej lub powszechnej.