Krzysztof J. Szmidt

Krzysztof J. Szmidt

trener i superwizor twórczości

pierwszy prezes PSK (2000-2008), członek zarządu (2008-2013), członek honorowy PSK


Profesor nadzwyczajny w Uniwersytecie Łódzkim, kierownik Zakładu Pedagogiki Twórczości w Katedrze Badań Edukacyjnych UŁ, profesor w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, gdzie kieruje Katedrą Dydaktyki Ogólnej i Psychodydaktyki Twórczości. Zajmuje się badaniem problemów wychowania do twórczości, pomocy w rozwoju i psychoedukacji oraz animacji społeczno-kulturalnej.

Pracował jako instruktor kulturalno-oświatowy w domu kultury, instruktor do spraw rekreacji i sportu, wychowawca półinternatu w szkole wiejskiej, nauczyciel teorii i historii muzyki w szkole księgarskiej, doradca i konsultant naukowy w wydawnictwie, redaktor naukowy czasopisma, scenarzysta serialu telewizyjnego, felietonista w piśmie wspinaczkowym i jazzowym, nauczyciel lekcji twórczości w szkole podstawowej, koordynator programów nauczania do klas I-III i szef zespołu testującego, nauczyciel akademicki, trener treningu twórczości w koncernie międzynarodowym, trener w firmie szkoleniowej, aktor w serialu edukacyjnym, kierownik zakładu naukowego i katedry.

Continue reading →

Witold Ligęza

Witold Ligęza

trener i superwizor twórczości

wiceprezes PSK 2000 – 2013

Psycholog, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, praca doktorska pisana pod kierunkiem prof. Marii Kielar-Turskiej „Reprezentacja poznawcza twórczości u dzieci w wieku od 4 do 10 lat”. Specjalizuje się w psychologii rozwoju dziecka oraz psychologii twórczości. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia i kursy z zakresu psychologii twórczości w firmach i na uczelniach. Wspólnie z dr K.T. Piotrowskim jest współtwórcą modelu rozwoju kompetencji kreatywnej (Ligęza, W. (2003). Model rozwijania kompetencji kreatywnej u dzieci od 3 roku życia. W: Szmidt, K. J. (red.), „Dydaktyka twórczości. Koncepcje – problemy – rozwiązania”.(s. 285-297). Kraków: Impuls.)

Continue reading →

Spotkanie zarządu

Kraków, 5 stycznia 2001

Podczas spotkania dyskutowano o szkole trenerów twórczości (koncepcje przygotowuje Janusz Kujawski), zjeździe PSK, podstawach programowych ogólnego treningu twórczości, kontaktach z mediami, promocji PSK, zgrupowaniu letnim i sesji naukowo – metodycznej.

Ustalono, że zjazd PSK będzie odbywać się co 2 lata, sesja – co roku, podobnie jak i akcja letnia. Akcję letnią przygotują Dorota Wiśniewska i Janusz Samarow.